Stará verze | Mapa webu | Vyhledávání

Školní rok

Organizace školního roku 2017/2018

Stravování

Je zajištěno ve školní jídelně na ZŠ Pod Skalkou.
Noví strávníci se musí přihlásit od 28. 8. 2017 v kanceláři ŠJ osobně prostřednictvím zákonného zástupce. Plátci inkasem jen telefonicky oznámí datum začátku stravování. Plátci složenkami složenku vyzvednou a po zaplacení budou přihlášeni.
Telefon do kanceláře školní jídelny: +420 571 751 277, 775 351 354 od 07,00 do 14,00 hod.
Jídelníček a další informace o stravování na ZŠ Pod Skalkou

Nabídka zájmových útvarů a kroužků na školní rok 2017/2018 

Svůj zájem potvrďte co nejdříve (do naplnění kapacity kroužků) v on-line přihlašovacím formuláři na stránce www.sedmikraska.cz.
On-line formulář bude přístupný 5. září od 17,00 hodin. Čísla v závorce značí maximální a minimální počet žáků v kroužku.


Kroužek (učitel) Termín Věková skupina Konečná cena v Kč
Bubny djembe
(Jan Nesvadba)
středa 14:45 – 15:30 III. – IX. třída (16/5) 1200 (pololetí 600)
Fotokroužek (Jaroslav Polášek) pátek 13:00 – 14:30 V. – IX. třída (10/6) 1200 (pololetí 600)
Turistika (Jiří Krajča) Jednodenní a dvoudenní víkendové výpravy,
termíny a info na nástěnce u vchodu do školy.
III. – IX. třída (15/5) platí se jednotlivé
výpravy
Pohybovky (Pavel Sumec) úterý 13:40 – 14:50, tělocvična ZŠ Pod Skalkou III. – VI. třída (16/8) 1200 (pololetí 600)
Keramika 1 (Markéta Holišová) středa 13:00 – 14:30 I. – III. třída (12/6) 1600 (pololetí 800)
Keramika 2 (Martina Sumcová) úterý 13:00 – 14:30 I. – III. třída (12/8) 1600 (pololetí 800)
Malování (Lucie Oharková) čtvrtek 13:00 – 14:30 II. – VI. třída (12/6) 1600 (pololetí 800)
Rukodělný a keramický kroužek
(Martina Sumcová)
pátek 13:00 – 14:30 IV. – VIII. třída 12/6) 1600 (pololetí 800)
Výtvarka (Martina Sumcová) středa 13:00 – 14:30 I. – IV. třída (12/6) 1600 (pololetí 800)
Angličtina pro nejmenší 1
(Petra Orságová)
úterý, středa 11:45 – 12:15 I. třída (16/8) 1400 (pololetí 700)
Angličtina pro nejmenší 2
(Petra Orságová)
úterý, středa 12:20 – 12:50 II. třída (16/8) 1400 (pololetí 700)
Rostliny (Jitka Skotnicová) Nebudou pravidelné schůzky. Zájemci se
v průběhu školního roku přihlásí
u Jitky Skotnicové. Termín a čas je na domluvě.
I. – IX. třída
0 nebo malý poplatek za materiál

Školní družina
 

Přihlásit dítě do družiny můžete předběžně od 4. září e-mailem třídnímu učiteli (uveďte také předpokládaný odchod z družiny a s kým). Přednostně přijímáme děti z 1. – 3. ročníku. Podle naplnění kapacity budeme potom přijímat žáky ze 4., výjimečně i z 5. ročníku. První školní den dostanou žáci 1. – 3. ročníku zápisní lístky, ty odevzdáte vyplněné paní Ludmile Doležalové do středy 13. 9. V úterý 5. 9. v 15:00 proběhne v učebně I. třídy informativní schůzka rodičů, vychovatelů a vedení školy k pravidlům a organizaci školní družiny.

Vychovatelé Termín Věková skupina Konečná cena v Kč
I. oddělení
Ludmila Doležalová
II. oddělení
Gabriela Brezinová, Jan Nesvadba
denně 6:45 – 7:30; 11:45 – 15:45 I. - II. třída

II. - IV. třída
1200 (pololetí 600)

Pondělí (13:00 - 14:30) a pátek (12:30 - 14:00) je vyhrazený čas na projektovou činnost a pobyt v lese, parku, knihovně, výstavě ...


 


© Sedmikráska [ skola@sedmikraska.cz, (+420) 57 57 53 923 ]